Tomasz Krawczyk


Wykształcenie: średnie

Praca: przedsiębiorca z wieloletnim stażem na stanowisku managera sieci sklepów.

Zainteresowania i hobby: kolarstwo w szczególności odmiany grawitacyjne, wspinaczka wysokogórska. Architektura i wzornictwo.

Moje atuty: innowacyjność, szybkie dostosowanie się do zmian, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, otwartość i szczerość.

Moja wizja na NOWĄ GMINĘ TUCHÓW:

– Gmina która jest otwarta na każdego mieszkańca, współpracująca z lokalnymi przedsiębiorcami w celu stworzenia lepszego klimatu do inwestowania w naszej Gminie;

– jasny i transparentny program budowy i remontu istniejącej infrastruktury drogowej;

– efektywniejsze pozyskiwanie środków z programów wsparcia Funduszy Unijnych i Budżetu Małopolski;

– redukcja zadłużenia budżetu Gminy poprzez wprowadzenie programu oszczędnościowego;

– poprawa jakości transportu publicznego.

Dla Lubaszowej i Kozłówek:

Uzupełnienie brakujących części chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1387k oraz stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych, przede wszystkim z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej miejscowości. Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dostępnych dla każdego mieszkańca. Wykorzystanie okolicy jako turystycznej wizytówki naszego regionu. Poprawa przejścia między kładką na rzece Biała a przystankiem PKP Siedliska.

 

Szanowny Wyborco!

Jeśli uważasz, że jestem godny Cię reprezentować, proszę, oddaj na mnie głos, a ja ze swojej strony dołożę starań, aby Cię nie zawieść!

NIECH WYGRA GMINA TUCHÓW!


Lubaszowa:

Jak powiada legenda, za króla Chrobrego
Był tu gródek, w nim woje pilnujący tego,
Żeby kupców z solą na Węgry jadących
Nie napadali zbójcy…