Paweł Stańczyk


31 lat, żonaty, dwoje dzieci

Wykształcenie:  magister inżynier na kierunku mechanika i budowa maszyn, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

Praca: konstruktor maszyn w WIMED Sp. z o.o.

Moje pasje, a zarazem zajęcia wykonywane na co dzień to:

Inżynieria mechaniczna:

Autor ponad 100 zaawansowanych projektów z branży inżynierii mechanicznej
i konstrukcyjnej.

Prowadzenie obliczeń konstrukcyjnych, tworzenie rysunków wykonawczych, modelowanie 3D, analizy kosztów, analizy możliwych rozwiązań konstrukcyjnych, opracowanie koncepcji wytwarzanego produktu, prowadzenie obliczeń wytrzymałościowych.

Pomysłodawca kilku patentów na terenie RP.

Automatyzacja produkcji:

  1. Projekty maszyn precyzyjnych,
  2. Automatyczne stanowiska pomiarowe,
  3. Optymalizacja procesów produkcyjnych

Budownictwo:

  1. Budownictwo energooszczędne,
  2. Konstrukcje stalowe.

Ponadto interesuje się sportem, a w szczególności piłką nożną i siatkówką.

Moje atuty: wysokie ambicje do podnoszenia kwalifikacji, chęć rozwoju oraz zgłębiania zagadnień technicznych i poszukiwania nowych możliwości. Dobre predyspozycje do kreowania nowych pomysłów oraz pracy w zespole. Sprawne działanie na liczbach i danych, podejmowanie racjonalnych decyzji. Silna potrzeba wywiązywania się z obietnic i zobowiązań. Działanie zgodnie z zasadami i regułami  obowiązującymi w zespole.

Moja wizja na NOWĄ GMINĘ TUCHÓW: 

– rozwój infrastruktury sportowej, przede wszystkim budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią;

– dostęp młodzieży do szkoleń i seminariów z tematyki szeroko rozumianej inżynierii;

– kreowanie wśród młodych osób chęci do zakładania własnej działalności gospodarczej;

– doradztwo zawodowe – wdrożenie testów osobowościowych dla młodzieży, celem lepszego sprecyzowania swoich mocnych i słabych stron, co pozwala na ukierunkowanie dalszego rozwoju osobistego już na wczesnym etapie kształcenia.

 

Szanowny Wyborco!

Jeśli uważasz, że jestem godny Cię reprezentować, proszę, oddaj na mnie głos, a ja ze swojej strony dołożę starań, aby Cię nie zawieść!

NIECH WYGRA GMINA TUCHÓW!


Mój okręg wyborczy ma nr 14 i obejmuje ulice: bp. Leona Wałęgi, Długa, kpt. Antoniego Stawarza, mjr. Władysława Drelicharza, Nadziei, Nowa, Partyzantów, płk. Józefa Młyńca, Przedmieście Górne, Przemysłowa, św. Józefa, Tarnowska, Warzywna