O Nas


Zanim postanowiliśmy założyć komitet wyborczy, długo debatowaliśmy w zimowe i wiosenne wieczory na temat problemów w naszej gminie. Padło wiele pytań, spostrzeżeń i wniosków. Postanowiliśmy, że spróbujemy zmienić rzeczywistość wokół nas.

Twierdzimy, że:
– potrzebna jest zmiana wizerunku władz samorządowych, muszą je tworzyć kompetentni i wrażliwi na problemy społeczne ludzie,

– potrzebny jest powiew świeżości i entuzjazmu, wszyscy potrzebujemy większego zaufania do siebie nawzajem oraz możliwości współdecydowania,

– gmina potrzebuje planów na przyszłość, bez planowania nasze działania mogą być niespójne,

– ciągły rozwój pozwoli na poprawę warunków bytowych mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności dla osób rozważających, czy nie wybrać naszej gminy jako miejsce do życia.

Chcemy by gmina Tuchów miała wielki oddech świeżości i młodości. Niechaj szanse mają ludzie czynu, chętnie i z przyjemnością pracujący. Tworząc „Nową Gminę” potrzebna jest pasja w działaniach, by nie zatracić się w rutynie.

NIECH  WYGRA  GMINA TUCHÓW !