Tomasz Pypeć


Wykształcenie: zawodowe

Praca: konserwator – Szkoła Podstawowa w Burzynie

Zainteresowania i hobby: motoryzacja, muzyka, historia

Praca społeczna/dodatkowa: członek Rady Sołeckiej w Burzynie, członek Rady Parafialnej w Burzynie; angażuję się we wszystkie wydarzenia organizowane w naszej wsi.

Moje atuty: pracowitość, sumienność, dyspozycyjność, umiejętność rozwiązywania wszelkich problemów

Moja wizja na NOWĄ GMINĘ TUCHÓW:

– Gmina do której będą chcieli i mogli wrócić ci, którzy wyjechali za pracą;

– Gmina przyjazna rodzinom – place zabaw, boiska sportowe, basen;

– Gmina przyjazna seniorom;

– Gmina o przejrzystych działaniach i finansach;

– Gmina w której proste sprawy są ważne;

– Gmina, która tętni życiem.

 

Szanowny Wyborco!

Jeśli uważasz, że jestem godny Cię reprezentować, proszę, oddaj na mnie głos, a ja ze swojej strony dołożę starań, aby Cię nie zawieść!

NIECH WYGRA GMINA TUCHÓW!


Burzyn:
Tu w latach dwudziestych wieku ubiegłego
Uczeni z uniwersytetu poznańskiego
Elasami zwani, którzy moralną odnowę
Społeczeństwa polskiego przez tryb życia zdrowy,
Odrzucenie używek i gier hazardowych
Stawiając sobie za cel – stworzyli kolonię.
Wielu życie straciło za to w drugiej wojnie.