Maciej Sajdak


Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów!

Jestem kandydatem na urząd burmistrza Tuchowa.

Urodziłem się 43 lata temu w Tuchowie, z którym identyfikuję się i na którym mi zależy, gdyż moja rodzina od pokoleń związana jest z tym miastem i gminą. Z wykształcenia jestem ekonomistą i informatykiem. Swoją drogę zawodową rozpocząłem 22 lata temu w branży finansowej i do dziś pracuję w bankowości. Równocześnie prowadzę działalność gospodarczą. Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie i Policealne Studium Zawodowe o specjalności informatyk. Następnie podjąłem studia w Wyższej Szkole Biznesu w Tarnowie i Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskałem tytuł magistra ekonomii. Ukończyłem też studia podyplomowe z informatyki. Nie należę i nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej.

W prywatnym życiu lubię sport, motoryzację, a odkrywanie nowych miejsc podczas podróży z rodziną traktuję jako okazję do podpatrywania pomysłowych rozwiązań, które można przenieść na własne podwórko.

Już w trakcie studiów podjąłem pracę związaną z obsługą klientów w bankach, a po kilku miesiącach zacząłem pracować jako informatyk. Doświadczenie zawodowe zdobywałem poprzez prowadzenie wielu projektów i wdrażanie nowych technologii w bankach. Zyskałem też duże doświadczenie w utrzymywaniu nienagannych relacji nie tylko z klientami, ale również współpracownikami. Swoje kompetencje i praktyczne umiejętności zawodowe chcę wykorzystać do zarządzania miastem i gminą Tuchów. Stawiam na rozwój, gdyż lubię patrzeć w przyszłość, planować i realizować swoje założenia. Jestem otwarty na współdziałanie i chcę podjąć nowe wyzwania dla rozwoju gminy oraz dobra mieszkańców.

W ostatnich latach ze szczerym entuzjazmem zaangażowałem się w ruch społeczny „Powietrze Tuchów”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w naszej gminie. Prowadziłem działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości ekologicznej młodych i dorosłych mieszkańców. Zajmując się tym tematem odbyłem wiele rozmów z mieszkańcami, podczas których dowiedziałem się też o innych problemach trapiących lokalne społeczeństwo.

Wiem, że tylko posiadając realny mandat od współmieszkańców jest się w stanie wiele tych spraw rozwiązać. Dlatego mając przekonanie, że Gmina Tuchów ciągle dysponuje potencjałem do systematycznego rozwoju postanowiłem wystartować w wyborach na urząd Burmistrza Tuchowa.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z moim programem wyborczym.

 


         Szanowny Wyborco!

Jeśli jesteś gotowy na zmianę stylu zarządzania Gminą i Miastem Tuchów,

jeśli uważasz, że mieszkańcy zasługują na

ZMIANĘ WIZERUNKU WŁADZ SAMORZĄDOWYCH W TUCHOWIE

oddaj na mnie głos i daj szansę na poprowadzenie miasta i gminy w kierunku,

który zapewni jej rozwój, a mieszkańcom da satysfakcję z tego,

że współdecydują o swojej przyszłości.

NIECH  WYGRA  GMINA TUCHÓW!

Z wyrazami szacunku
Maciej Sajdak

 


„Była tu kiedyś mała osada,
w której mieszkała ludzi gromada.
Wśród wzgórz, nad Białą to miejsce dobre
do zamieszkania, toteż król Chrobry
tu ją założył. Później królowa
postanowiła ją ofiarować
zakonnym księżom – benedyktynom.
Kopalnią soli Tuchów zasłynął.
Kawały soli „tukami” zwano,
stąd nazwę Tuchów miastu nadano.
Kazimierz Wielki w wieku czternastym
osadę Tuchów uczynił miastem
i herb jej nadał – dwa wielkie klucze…”

wykorzystano wierszowane fragmenty I i II części „Wędrówek z Tuchówką”

 

Maciej Sajdak

KWW Macieja Sajdaka