Wacław Krupa


Wykształcenie: magister wychowania fizycznego

Praca: wychowawca, nauczyciel wychowania fizycznego w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej.

Zainteresowania i hobby: turystyka, tenis stołowy, kolarstwo górskie, praca z dziećmi i młodzieżą, przyroda, poprawa zdolności do uczenia się.

Praca społeczna/dodatkowa: prezes OSP w Mesznej Opackiej, ratownik – kwalifikowana pomoc przedmedyczna. Prowadzę własną działalność gospodarczą „Akademia Tenisa Stołowego” W.B.M. KRUPA.

Moje atuty: jestem otwarty na nowatorskie działania, odpowiedzialny i godny zaufania.

Moja wizja na NOWĄ GMINĘ TUCHÓW:

– poprawa zaplecza sportowego w całej gminie;

– wspieranie młodych talentów oraz organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

– gmina, w której można pracować i wypocząć;

– sławni sportowcy przykładem dla młodych.

 

Szanowny Wyborco!

Jeśli uważasz, że jestem godny Cię reprezentować, proszę, oddaj na mnie głos, a ja ze swojej strony dołożę starań, aby Cię nie zawieść!

NIECH WYGRA GMINA TUCHÓW!


Meszna Opacka:
Na mocy darowizny królowej Judyty
Tę wieś benedyktyni – zakon znamienity
Otrzymali. Sześć wieków uprawiali ziemię
Aż do czasu rozbiorów, kiedy obce plemię
Rządy tutaj przejęło bez Polaków woli
I pozbawiło zakon należnej mu roli.

 

Dąbrówka:
To sąsiadka Tuchowa. Tutaj były próby
Poprawy losu wiosek galicyjskich biednych:
Kółko rolnicze, kasa, mleczarnia – to jedne
Z przykładów. Jednak wielka inflacja i kryzys
Kres temu dały. Tak upadł postępu zamysł.