Kazimierz Bałut


Wykształcenie: magister politologii w zakresie samorząd i polityka lokalna; technik transportu

Praca: PKP PLK S.A.

Zainteresowania i hobby: podróżowanie, wędrówki górskie, pomoc innym. Moim też hobby jest uprawa roślin w przydomowym ogrodzie.

Moje atuty: posiadam duże doświadczenie w pracy biurowej, w planowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu podległych mi zespołów pracowniczych. Potrafię pracować w sytuacjach stresowych oraz efektywnie zarządzać czasem pracy. Z dużą łatwością dostosowuję się do zmian i nowego środowiska.

Moja wizja na NOWĄ GMINĘ TUCHÓW:

– Gmina otwarta na inicjatywy mieszkańców, wspieranie i pomoc w ich problemach;

– rozwijanie infrastruktury komunalnej poprzez rozbudowę oraz modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej; 

– poprawa infrastruktury drogowej poprzez systematyczną budowę, remonty dróg gminnych, budowę chodników i ścieżek rowerowych, wraz z zapewnieniem usługi ich odśnieżania, a także systemu oświetlenia dróg;

– wsparcie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Szanowny Wyborco!

Jeśli uważasz, że jestem godny Cię reprezentować, proszę, oddaj na mnie głos, a ja ze swojej strony dołożę starań, aby Cię nie zawieść!

NIECH WYGRA GMINA TUCHÓW!


Buchcice:

Była to jedna wioska, którą podzielono
Na dwie części: od wschodu wyżej położoną
Opat benedyktynów tynieckich otrzymał
Od królowej Judyty, a drugą zatrzymał
Szlachcic, a więc ją Meszną Szlachecką nazwano,
Później zaś Buchcicami – do dziś trwa to miano.

Łowczów:

Łowczów jest wsią najmniejszą w całej naszej gminie
Położoną na wzgórzach i Białej dolinie;
Tu kiedyś w okolicy były wielkie bory
Zwierza grubego pełne. Królewskie komory
Łowcy wciąż zapełniali wybornym mięsiwem.
Stąd szlachta pod Grunwaldem walczyła gorliwie.