Renata Cieśla


50 lat, matka trzech córek

Wykształcenie: zawodowe

Moje hobby: lubię pomagać ludziom, brać udział w różnych akcjach charytatywnych i społecznych. Działam na rzecz czystego powietrza w Inicjatywie społecznej „Powietrze Tuchów”. Interesuję się historią, polityką, turystyką i sportem.

Moje atuty: komunikatywność, otwartość na innych, empatia i chęć niesienia pomocy. Jestem zdania, że kompromis jest zawsze możliwy.

Moja wizja na NOWĄ GMINĘ TUCHÓW:

– rozwój gospodarczy, zapewnienie warunków przyjaznych dla przedsiębiorców i stworzenie nowych miejsc pracy

– rozwój turystyki, bazy noclegowej i gastronomicznej;

– Gmina przyjazna mieszkańcom: kompetentni i pomocni urzędnicy, jasny budżet, jawne sesje Rady Miejskiej, wsparcie dla inicjatyw obywatelskich, słuchanie mieszkańców i pomoc w realizacji ich potrzeb.

 

Szanowny Wyborco!

Jeśli uważasz, że jestem godna Cię reprezentować, proszę, oddaj na mnie głos, a ja ze swojej strony dołożę starań, aby Cię nie zawieść!

NIECH WYGRA GMINA TUCHÓW!


Mój okręg wyborczy ma nr 15 i obejmuje ulice: Daleka, Górna, Graniczna, Owocowa, Promienna,
Ryglicka, Rzeczna, Strzelecka, Wołowa, Wysoka