Grzegorz Bajorek


Wykształcenie: magister inżynier informatyki stosowanej

Praca: administrator sieci i systemów komputerowych w Centrum Zdrowia Tuchów

Zainteresowania i hobby: moją największą pasją jest informatyka. Interesuję się również sportem, szczególnie piłką nożną, z którą związany jestem od 22 lat. Obecnie jestem zawodnikiem macierzystego klubu Alfa Siedliska.

Praca społeczna/dodatkowa: od wielu lat prowadzę w swojej miejscowości treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży. Obecnej jestem trenerem 3 roczników w szkółce piłkarskiej klubu Alfa Siedliska. Przez wiele lat byłem członkiem w Zarządzie Klubu i czynnie działałem na rzecz jego rozwoju.

Moje atuty: rzetelność, pracowitość i gotowość uczenia się.

Moja wizja na NOWĄ GMINĘ TUCHÓW: 

– stworzenie planu rozwoju Gminy dostosowanego do realnych potrzeb społeczności lokalnej;

– zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach gminnych;

– rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży, wraz ze stworzeniem wieloletniego programu zagospodarowania tych obiektów;

– wspieranie aktywizacji społecznej dzieci, młodzieży i seniorów;

– promocja Gminy poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, turystycznych, sportowych w naszym regionie.

 

Szanowny Wyborco!

Jeśli uważasz, że jestem godny Cię reprezentować, proszę, oddaj na mnie głos, a ja ze swojej strony dołożę starań, aby Cię nie zawieść!

NIECH WYGRA GMINA TUCHÓW!


Siedliska:

Znajduje się tu jedyna w gminie lokalna,
Utworzona niedawno izba regionalna.
Są we wsi trzy cmentarze z czasów pierwszej wojny,
Jako dowód toczących się tu działań zbrojnych.
Miejscowość jest szeroko znana również z tego,
Że wielu stąd działaczy ruchu ludowego.