Artur Starostka


Wykształcenie: inżynier budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Praca/status zawodowy: student studiów II stopnia na kierunku Budownictwo w specjalności Drogi Kolejowe.

Zainteresowania i hobby: interesuję się muzyką, od najmłodszych lat moją pasją jest śpiew. Przez wiele lat udzielałem się w zespole wokalnym działającym w tuchowskim Domu Kultury. Lubię także majsterkować.

Praca społeczna/dodatkowa: odkąd pamiętam lubiłem angażować się w przedsięwzięcia na rzecz lokalnej wspólnoty i chętnie robię to nadal. Aktywnie uczestniczę w życiu wsi i parafii, w miarę swoich możliwości pomagam w różnego rodzaju wydarzeniach.

Moje atuty: zaangażowanie w powierzone zadania, sumienność, chęć do działania i uczenia się nowych rzeczy.

Moja wizja na NOWĄ GMINĘ TUCHÓW:

Nasza Gmina potrzebuje świeżości, głosu osób młodych, które wciąż niezbyt chętnie korzystają z możliwości współdecydowania o jej losach. Nie należy jednak rezygnować z rad osób starszych i doświadczonych, dlatego w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji należy sugerować się głosami wszystkich mieszkańców Gminy, aby budować w nich poczucie odpowiedzialności za naszą małą ojczyznę i potrzebę troski o nią. Gmina Tuchów ma duże możliwości, trzeba je tylko wykorzystać, uatrakcyjnić, aby przyciągnąć turystów i przedsiębiorców, a obecnym i nowym mieszkańcom dać możliwość rozwoju, godnego życia i spędzania wolnego czasu tu, na miejscu.

 

Szanowny Wyborco!

Jeśli uważasz, że jestem godny Cię reprezentować, proszę, oddaj na mnie głos, a ja ze swojej strony dołożę starań, aby Cię nie zawieść!

NIECH WYGRA GMINA TUCHÓW!


Zabłędza:

Wieś, która bezpośrednio z Tuchowem graniczy.
Jej nazwa zda się mówić: Kiedyś w leśnej dziczy
Była osada. W puszczy trzeba było krążyć,
Aby ją znaleźć i samemu też nie zbłądzić.